Elide Fire automatický hasící přístroj

Elide Fire automatický hasící přístroj
Naše cena s DPH:
2 055 Kč
Naše cena bez DPH:
1 698,72 Kč
Dostupnost:
Nedostupní
Popis zboží

Automatický revoluční hasící přístroj ELIDE FIRE do kotelen, ku sporákům, krbům, do domů, bytů

Otevřený plamen aktivuje zápanou šňůru, která odpálí piropatrónu ve vnitř přístroje a na velké prostory roznese hasící prášek.

 

Možnost zavěšení na stěnu (učinné při kotelnách s plynovým nebo kotlem na tuhá paliva).

 

Typ výrobku: pyrotechnické výrobky jiné pyrotechnické hasiva

Kategorie: P 1
Registrační číslo: 1395 - P1 - 0128/2010
Hmotnost hasící práškové směsi: 1,3 kg
Celková hmotnost prostředků: 1,5 kg
NEC: 4,0 g
Průměr koule: 147 mm
Varovný zvukový signál: 120 dB
Teplota použitelnosti a skladování: - 40 + 85 ˚ C
Prostředek zabezpečí uhašení počátků požáru v místnostech s rozlohou do 8 - 10 , oheň v objemu cca 30 - 35 .
Vliv pádu z výšky 2,5 m - bez porušení funkčnosti.

 

Prostředek se skládá z ochranného obalu, z hasící práškové směsi FUREX 770, ze speciálního tlakového zařízení a ze sítě aktivačních zápalných šňůr.

Při kontaktu s otevřeným ohněm se prostředek sám aktivuje, zápalné šňůry shoří, ochranný obal koule praskne, zazní varovný signál a uvolněná hasící prášková směs uhasí vznikající požár ve svém okolí.

 

ELIDE FIRE je nejjednodušší a nejúčinnější opatření, kterým můžete snížit riziko požáru a zároveň vzniklému ohni účinně čelit. Téměř univerzální použití a revolučně jednoduchý princip znamenají jistotu, že se na ELIDE FIRE můžete vždy spolehnout. ELIDE FIRE - v horkých chvílích se jednoduše hodí.

 

home01

JAKO ELIDE FIRE FUNGUJE?

Hlavní výhodou prostředků je jednoduchý a bezpečný princip fungování. V případě vznikajícího požáru se ELIDE FIRE jednoduše hodí do ohně. V kontaktu s plameny se prostředek automaticky sám aktivuje a vznikající požár na ploše 8 - 10 (30 - 35m3) spolehlivě a okamžitě uhasí.

 

home02

ELIDE FIRE okamžitě uhasí pevné látky, hořlavé kapaliny i požáry elektrických zařízení. Navíc slouží jako 24-hodinový dohled nad místy se zvýšeným rizikem vzniku požáru, jako jsou elektrické rozvody nebo jističe. Při vzniku požáru se ELIDE FIRE sám aktivuje, vznikající požár v zárodku uhasí a v neposlední řadě varovným zvukovým signálem upozorní na nebezpečí.

 

Časté otázky:

 

Jak to funguje? 
Požár vznikne tehdy, když je přítomen nějaký hořlavý materiál, kyslík a teplo, které roznítí plameny.

 

Proč jsou některé paliva více hořlavé (snadněji zápalné) jako jiné?

Lehce zápalné hořlavé materiály jsou ty, které se odpařují a snadno se směšují se vzduchem (kyslíkem), přičemž se požár dosahuje rychleji. Tyto materiály se snadněji vznítit.

 

Proč se obyčejné dřevo zapálí obtížněji nez plasty?

Je to vyšší hořlavost, která způsobuje rychlejší vznícení určitých materiálů, jak je vysvětleno v druhé odpovědi. Způsobuje ji především jejich vyšší schopnost míchat se se vzduchem a vytvářet směs, která sytí požár.

 

Co musí být přítomné, aby mohl vzniknou požár?

Lehce zápalné hořlavé materiály jsou ty, které se odpařují a snadno se směšují se vzduchem (kyslíkem), tím rychleji dosahují spalovací poměr palivo: vzduch: kyslík a snadněji se vznítí.

 

Požár jakého rozsahu se nejsnáze hasí?

Jak si dokážete domyslet, nejsnáze se hasí malé požáry, protože produkují mnohem méně tepla, které je třeba zchladit na nižší hodnoty, aby bylo možné oheň trvale uhasit.

 

Jaké jsou základní problémy pri hašení plamenů?

Při vzniku požáru se někdy stává, že v počátečních - rozhodujících minutách si nikdo nevšimne, že plameny se rozhoříval. Dříve, než si oběti uvědomí problém, může jejich požár obklopovat na všech únikových trasách nebo je může zadusit kouř, který je sám o sobě nebezpečným zabijákem. Proto je nutné mít k dispozici protipožární vybavení, které může buď uhasit celý požár, nebo vytvořit únikovou cestu pro ohrožené osoby.

 

Jaké jsou hlavní nedostatky různých protipožárních systémů?

Nejběžnějším problémem bývá nedostatek údržby běžného protipožárního vybavení. Obecně tato zařízení potřebují kontrolu, čištění (především samočinné hasicí zařízení - rozstřikovače) a příležitostné přezkoušení, protože jinak se může snížit jejich schopnost rozstřikovat hasicí prostředek nebo vodu. Potrubí, které přivádějí vodu nebo chemikálii, se mohou ucpat usazeninami nebo rzí, rozprašovače práškových chemických hasicích prostředků mohou ztratit svůj tlak av nich obsažená chemická látka se usadí a pod., Což může způsobit, že jsou "zapečené" právě tehdy, když jsou nejvíce zapotřebí . Často je potřeba mnoho vzácných minut, dokud se požárníci dostaví na místo požáru a zatím - pro zastaralé nebo špatně udržované vybavení v místě požáru - se požár volně šíří spolu se strašnými ztrátami na životech a majetku, které nutně způsobuje.

 

Jako můžeme předcházet obavám z náhodného požáru?

Vybavte svůj dům a pracoviště hasicími koulemi ELIDE FIRE! Reagují na plameny samostatně, bez zásahu člověka. Při jejich prudkém otevření se hasicí chemikálie obsažená v nich rozptýlí do okolního prostoru v objemu 9,12 m3 (účinný poloměr prostoru je 1,296 m), v němž se chemikálie rozptýlí rovnoměrně ve všech směrech! 

 

Jak se instalují protipožární koule ELIDE FIRE?

Namontujte je v blízkosti materiálů, při kterých může dojít k požáru nebo v blízkosti elektrických obvodů. Když se k nim přiblíží oheň, s hlučným třesknutím vybuchnou! To je pro vás jasným varovným signálem, že vzniká požár. Můžete zkontrolovat, zda byl požár zcela uhašen, nebo včas vyhledat bezpečné místo, pokud požár nebyl uhašen. Koule lze využít i k vytvoření únikové cesty přes místo požáru.

 

Co je třeba dělat, pokud dojde k průniku požáru ze stropu nebo z jiného výše položeného místa?

Protipožární koule namontujte v blízkosti takových míst, kde může dojít k požáru. To je nejlepší preventivní opatření, které může zajistit uhašení plamene, ať se vyskytne kdekoliv.

 

Možná protipožární koule ELIDE FIRE použít k uhašení požáru v exteriéru / lesního požáru?

Účinný poloměr dosahu standardní protipožární koule ELIDE FIRE je asi příliš omezen na použití ve venkovních prostorách. I obyčejný vítr může rozdmýchat oheň, nebo pokud je dostatečně silný, může zapříčinit, že chemická hasicí látka se šíří nerovnoměrně. Na zvládnutí takových situací vyvíjíme větší - specializované výrobky.

 

Je chemická hasicí látka použitá v protipožárních koulích ELIDE FIRE nebezpečná?

Ne! Není nebezpečná pro lidi, zvířata ani předměty. Dostala bezpečnostní certifikát v Německu a je šetrná k životnímu prostředí. Náš výrobek není nebezpečný!

 

 

Je zvuk, který vzniká při aktivaci protipožárních koulí ELIDE FIRE, škodlivý pro sluch?

Koule způsobí hluk tehdy, když se prudce otevřou. Intenzita hluku je přibližně 140 dB nebo nižší, proto je v rámci univerzálních norem na ochranu sluchu. Obecně platí, že kolem sto "výbuchů" koulí za den, které působí na nechráněný sluch, nezpůsobí trvalou ztrátu sluchu.

 

Možná protipožární koule ELIDE FIRE použít na hašení rozsáhlého požáru motorové nafty?

Nedoporučuje se to, protože při výbuchu může dojít k rozstříknutí velkého množství ropných látek nebo hořlavých kapalin. Pokud se hořlavá kapalina nachází v malém prostoru a koule se aktivovat tak, aby se zabránilo rozstříknutí kapaliny nebo aby nedošlo k ponoření koule do kapaliny, pak lze kouli účinně použít k udušení ohně. Za takových okolností je však důležitým pravidlem, které je třeba mít na paměti, že chceme rozprášit chemický hasicí prostředek, nikoli plameny! Proto bude lepší, když výbuch koule nastane nad takovým požárem, ne v jeho základně.

 

Na co potřebujeme protipožární koule ELIDE FIRE, když máme jiné protipožární vybavení?

Koule ELIDE FIRE se použijí mnohem snadněji, přirozeněji, logičtěji a jednodušší na uhašení většiny požárů. Pokud se dostanete k protipožární kouli ELIDE FIRE spíše než požár, jen ji hodíte do ohně a odstoupíte

Diskuze


Zboží ještě nebylo recenzováno, buďte první.DiskuzeZboží ještě nebylo okomentováno, buďte první.


Náš sortimentchat 724 126 943 info@navio.cz Máte dotaz?
Napište nám zprávu clear
Zpráva byla odeslána. ZAVŘÍT
V košíku se nachází zboží, ke kterému je možno dokoupit potřebné příslušenství.
Hledáte oblý žebřík?
Hledáte rovný žebřík?
Hledáte bezdrátový termostat?
isoDoporučený termostat
Junkers FW120
done_allKompatibilita termostatů
Kompatibilita termostatů s kotlami
settings_input_componentSvěrné šroubení
Svěrné šroubení
isoTermostaty pro čerpadlá
Termostaty pro čerpadlá
isoDoporučený termostat
Protherm Thermolink P2
isoDoporučený termostat
Buderus RC 35
isoDoporučený termostat
Vaillant multiMATIC 700
isoDoporučený termostat
Emos EMP911
isoDoporučený termostat
Ariston Clima Manager RC1
routerDoporučené kouřovody
Doporučené kouřovody
swap_callsDoporučené potrubí
Pex-AL-Pex 16x2
call_splitDoporučené rozdělovače
Doporučené rozdělovače
merge_typeDoporučené spojky
Doporučené spojky
border_outerDoporučené desky
Doporučené systémové desky
battery_charging_fullDoporučené záložní zdroje
Doporučené záložní zdroje
format_color_fillDoporučená směs
Doporučená nemrznoucí směs
powerDoporučené spirály
Doporučené vytápěcí tyče
ondemand_videoVideo montáže HEP2O
Video montáže
buildPomůcky na montáž
Pomůcky na montáž
flip_to_frontDoporučené skříňky
Doporučené skříňky
format_color_fillDoporučený olej
Doporučený olej
headsetDoporučená ochrana tváře
Doporučená ochrana tváře
Zboží souvisící s kotly
Zboží souvisící s topením
Zobrazit diskuze zákazníků
Zobrazit kompletní sortiment
arrow_drop_up